VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Na področju varnosti in zdravja pri delu izvajamo:

  • strokovne naloge varnosti in zdravja pri delu skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu;

  • prve in periodične preiskave fizikalnih škodljivosti v delovnem okolju;

  • prvi in periodični pregledi in preizkusi delovne opreme (stroji, naprave, postroji, industrijska dvigalna oprema in naprave …);

  • strokovne podlage za izjave o varnosti z ocenami tveganja in njihove revizije;

  • preizkuse ustreznosti ergonomskih razmer pri delu z zaslonsko opremo;

  • usposabljanje delavcev za varno delo;

  • svetovanje pri vzpostavljanju sistemov OHSAS18000;

  • pogodbeno izvajanje vseh strokovnih nalog.