TEHNIČNI PREGLEDI SISTEMOV ZA AKTIVNO POŽARNO ZAŠČITO (SAPZ)

Podjetje Pharmreg, d. o. o., je s strani Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) 24. 4. 2017 na podlagi 41. člena Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 03/07) pridobilo pooblastilo št.: 8450-25/2017, na osnovi katerega lahko izvaja preglede in preizkuse sistemov aktivne požarne zaščite (SAPZ).

Opravljamo preglede in preizkuse vseh vrst vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite za vse:

 • novo vgrajene oziroma rekonstruirane sisteme APZ;

 • spremenjene ali zamenjane sisteme APZ;

 • razširjene sisteme APZ za del, ki je na novo vgrajen, če deluje samostojno, oziroma za celoten sistem, če razširjeni sistem ne deluje samostojno;

 • vgrajen sistem APZ, če je bil sistem aktiviran in ni bil vzpostavljen v prvotno stanje v treh dneh po aktiviranju.

Vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite po Pravilniku o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite so:

 • sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje;

 • naprave za odkrivanje, javljanje in gašenje v transportnih cevovodih;

 • naprave za odkrivanje, javljanje prisotnosti gorljivih plinov ali par v zraku;

 • vgrajeni gasilni sistemi s tekočimi gasili, plini ali s praški;

 • naprave za požarno vodno hlajenje s polivanjem ali škropljenjem;

 • vgrajene naprave za znižanje koncentracije kisika;

 • avtomatski sistemi za nadzor nad dimom in produkti zgorevanja ter odvod dima in toplote;

 • sistemi za vzpostavljanje nadtlaka zraka v prostorih, katerih osnovni namen je aktivna požarna zaščita;

 • varnostna razsvetljava v celotnem objektu;

 • naprave in oprema, ki služi za pogon in krmiljenje požarnih ali gasilskih dvigal;

 • drugi vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite.

Sestavni del posameznega vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite iz prejšnjega odstavka je lahko tudi krmiljenje avtomatske opreme, sistemov in elementov za požarno zaščito (požarna vrata, vrata na izhodih, deblokade vrat, požarne lopute in druge podobne naprave) ali drugih elementov v povezavi s sistemom ter daljinski prenos signala do sprejemnika, naprave za oskrbo z električno energijo, ki služijo za pogon naprav in opreme za požarno zaščito, črpalne postaje, namenjene za gašenje ali hlajenje z vodo in druge naprave.