SODNO IZVEDENIŠKA MNENJA IN CENITEV ZA FIZIČNO IN TEHNIČNO VAROVANJE

Podjetje Pharmreg, d. o. o., v sodelovanju z g. Jetmirom Ramadanijem, edinim sodnim izvedencem in cenilcem s področja VAROVANJA – TEHNIČNO IN FIZIČNO VAROVANJE, od novembra 2016 ponuja tudi izdelavo izvedniškega mnenja in cenitev na področju varovanja.

Sodni izvedenci so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in z dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon ali glede katerih je pri njihovi presoji potrebna pomoč strokovnjaka.

Sodni cenilci so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in z dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid o gospodarskih lastnostih stvari ali pravice ter mnenje o njeni vrednosti oziroma vrednosti na njej povzročene škode.

Izvedniško mnenje in cenitev s področja varovanja lahko pripravimo tudi na zahtevo drugih subjektov, ki želijo imeti uradno izvedniško mnenje ali cenitev bodisi o oceni vrednosti bodisi o morebitni nastali škodi s področja varovanja.